Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Контакти

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Име и фамилия Телефонни номера
1. Д-р Стефан Христов - председател

 

0884/541230; 0887/587543                      
e-mail: ob_savet@maglizh.bg

2. Мария Костова Костова

0894/695579; 0884/541234

3. Стефан Иванов Асенов

0895/377557; 0884/541221

4. Милен Бонев Бакалов

-

5. Красимира Николова Карагьозова 0898/410655
6. Красимир Ненов Чернев 0882/532390
7. Петя Янкова Георгиева -
8. Юлия Йорданова Тотева -
9. Катя Минчева Аврамова -
10. Аптула Вейсал Аптула 0889/432708
11. Красимир Митев Рашев -
12. Ангел Славов Атанасов -
13. Златко Димитров Острешев -
14. Дияна Иванова Янева -
15. Делка Георгиева Алексиева 0889/145035; 0884/448843
16. Стефан Генчев Стойчев -
17. Младен Тодоров Чернаков -