Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Общински съветници

Мандат 2019г. – 2023г.

Председател Общински Съвет  -  Стефан Михайлов Христов

Общински Съветници: 

Мария Костова Костова
Стефан Иванов Асенов
Милен Бонев Бакалов
Красимира Николова Карагьозова
Красимир Ненов Чернев
Петя Янкова Георгиева
Юлия Йорданова Тотева
Катя Минчева Аврамова
Аптула Вейсал Аптула
Красимир Митев Рашев
Ангел Славов Атанасов
Златко Димитров Острешев
Дияна Иванова Янева
Делка Георгиева Алексиева
Стефан Генчев Стойчев
Младен Тодоров Чернаков