Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Географско положение

Град Мъглиж е разположен в Южните склонове на Шипченско - Тревненската част на Стара планина по двата бряга на река Мъглижка.

Отстои на 15 км от гр. Казанлък и на 25 км от областния център - Стара Загора.

Територия - 385 кв.км
Брой населени места - 15
Брой жители - 12 642

Кметства: с. Ягода, с. Тулово, с. Юлиево, с. Шаново, с. Зимница, с. Дъбово, с. Ветрен.
Кметски наместничества в: с. Борущица и с. Радунци.