Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ПРОБНО ГАЛСУВАНЕ С МАШИНИ В ГРАД МЪГЛИЖ - 31.10.2021 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА   ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ГЛАСУВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

 

На 31.10.2021 г. (неделя), от  10:00  часа до 17:00 часа, в Дневен център „Зорница“, гр. Мъглиж, ул. „Иван Вазов“ № 10 ще се проведе демонстрация на гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, където всеки избирател може да гласува пробно с машина преди изборите.

Дата на публикуване: