Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ГРАФИК ЗА ПРОБНО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

 

ГРАФИК НА ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ И ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ :

На 31.10.2021 г. (неделя) от 10:00 часа до 17:00 часа, в Дневен център „Зорница“, гр. Мъглиж, ул. „Иван Вазов“ № 10
На 01.11.2021 г. (понеделник) от 09:00 часа до 12:30 часа, в Кметството на с. Тулово, ул. „Роза“ № 37
На 01.11.2021 г. (понеделник) от 13:00 часа до 16:30 часа, в с. Ягода, Пенсионерски клуб „Отдих”
На 02.11.2021 г. (вторник) от 09:00 часа до 12:30 часа, в с. Юлиево, Пенсионерски клуб
На 02.11.2021 г. (вторник) от 13:00 часа до 16:30 часа, в с. Зимница, сградата на НЧ ”Напредък-1902"
На 03.11.2021 г. (сряда) от 09:00 часа до 12:30 часа, в Кметството на с. Ветрен, пл. "Миньо Минчев" № 2
На 03.11.2021 г. (сряда) от 13:00 часа до 16:30 часа, в Кметството на с. Дъбово, ул. "Мир" № 1А

Дата на публикуване: