Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове

13/12/2016
Заповед № РД-09-436 / 13.12.2016г. относно отдаване под наем на полски пътища и напоителни канали, които не функционират за 2016-2017 стопанска година