Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове

09/06/2015
Община Мъглиж информира жителите на гр.Мъглиж за възможни смущения в нормалното налягане на водоподаването в Източния край на града.
29/05/2015
Съобщение за продължаване срока на действие на разрешително № 33150014/23.03.201Ог. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
13/05/2015
Списък на класираните кандидат-потребители и определения индивидуален месеч бюджет по проект „Нови възможности за грижа” в Община Мъглиж