Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове

01/09/2014
Покана за фирми изпълнители за доставка и монтаж на кухненско оборудване по проект \"Подобряване качеството на предоставените социални услуги от община Мъглиж”
11/06/2014
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/