Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове

30/09/2013
Община Мъглиж – обявява втори прием на документи за попълване на незаети бройки на потребители на социалните услуги „Социален асистент”, „Домашен помощник ” и „Домашен санитар ”