Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове

13/03/2019
Годишен отчет за 2018г., относно изпълнението на Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници на община Мъглиж.
03/12/2018
Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Мъглиж
25/09/2018
Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Мъглиж