Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заместник кметовеЗаместник-кмет "Социални дейности, образование, култура и вероизповедания"

Рени Мариянова Малева

Телефон за контакти: 04321 / 33-16
E-mail: ob_maglizh@mail.bg