Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОТОРИЗИРАНИ С ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИ С ЛИЧНИ ДАННИ

Дата на публикуване: