Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА.

               Формули и правила за определяне на размера на бюджетните
средства, предоставени на училища и детски градини за 2018 година.       -      07.02.2018г.

Протокол     -     07.02.2018г.

 

1. Отчет Януари     -     08.02.2018г.

2. Отчет Февруари     -     08.03.2018г.

3. Отчет Март     -     12.04.2018г.

Отчет първо тримесечие     -     27.04.2018г.

3. Отчет Април     -     09.05.2018г.

4. Отчет Май     -     11.06.2018г.

5. Отчет Юни     -     10.07.2018г.

Отчет второ тримесечие     -     30.07.2018г.

6. Отчет Юли     -     10.08.2018г.

7. Отчет Август     -     10.09.2018г.

8. Отчет Септември     -     10.10.2018г.

Отчет трето тримесечие     -     30.10.2018г.

9.  Отчет Октомври     -     14.11.2018г.

10. Отчет Ноември     -     10.12.2018г.

Дата на публикуване: