Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Покана за обществено обсъждане отчет на бюджет 2017 година

 

Покана за обществено обсъждане отчет на бюджет 2017 година     -     11.07.2018г.

Дата на публикуване: