Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Уведомлени за инвестиционно намерение: Проектиране и изграждане на Обект К 77 за производство на изделия със специално предназначение

Дата на публикуване: