Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публичeн конкурс за предоставяне под наем на движими вещи - частна общинска собственост на основание Заповед № 80-0018-3 01.03.2019г.

   Публичeн конкурс за предоставяне под наем на движими вещи - частна общинска собственост на основание Заповед № 80-0018#3 / 01.03.2019г.  -

01.03.2019г.

Дата на публикуване: