Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА.

1. Отчет Януари     -     10.02.2020г.

2. Отчет Февруари     -     10.03.2020г.

3. Отчет Март     -     10.04.2020г.

Отчет І - во тримесечие     -     28.04.2020г.

4. Отчет Април     -     11.05.2020г.

5. Отчет Май     -     08.06.2020г.

6. Отчет Юни     -     10.07.2020г.

7. Отчет Юли     - 10.08.2020г.

Отчет ІІ - ро тримесечие     -     31.08.2020г.

8. Отчет Август     -     10.09.2020г.

9. Отчет Септември     -     10.10.2020г.

Отчет ІIІ - то тримесечие     -     01.11.2020г.

10. Отчет Октомври     -     10.11.2020г.

11. Отчет Ноември     -     10.12.2020г.

12. Отчет Декември

Дата на публикуване: