Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

РЕШЕНИЕ № СЗ-1-ЕO / 2020г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: