Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставени на училища и детски градини за 2020 година

     Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставени на училища и детски градини за 2020 година - 27.02.2020г.

Дата на публикуване: