Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж „Реконструкци

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция на съществуващ общински пазар и изграждане на нов обществен паркинг между ул.”Гео Милев” – ул.”Генерал Гурко – ул.”8 - ми март” в гр.Мъглиж”.

1. Обява - 15.04.2020г.
2. Оферта - 15.04.2020г.
3. Ценово предложение - 15.04.2020г.
4. КС - 15.04.2020г.
5. Техническа спецификация - 15.04.2020г.
6. Технически проект - 15.04.2020г.
7. Докладна - 27.04.2020г.

Дата на публикуване: