Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Издаване на Разрешение за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улучни платна и терени с друго предназначение

 
 ЗАЯВЛЕНИЕ

Документи, които се прилагат към заявлението:

- Заявление по образец
- За юридическо лице – Актуално състояние.
- Разрешение за търговска дейност

Такса:

Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улучни платна, места върху които са огранизрани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които за общинска собственост .
Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените.

Общинския съвет определя следните зони:

1. ПЪРВА ЗОНА:
- гр. Мъглиж – кв.33,37,38,39 и 64;
- с. Ягода – кв. 2,3,11,12,25,32,33,34,35,36,41,102 и 103;
- с. Ветрен – кв. 23,24,30,32,33,36,38,57,58,60,75,76 и 78.

2. ВТОРА ЗОНА – всички останали квартали в гр. Мъглиж, с. Ягода, с. Ветрен и другите населени места в Общината.

В зависимост от зоната, в която попадат таксите се определят на кв. М. И брой, както следва:
1. За ползване на пазари и други общински терени с жел търговия със селскостопанска продукция:
1.1. на квадратен метър на ден:
- първа зона – 1.20 лв.
- втора зона – 1.00 лв.
1.2. на квадратен метър на месец:
- първа зона – 18.00 лв.
- втора зона – 15.00 лв.
2. За ползване на пазари и други общински терени с цел търговия със селскостопанска продукция от лек автомобил:
2.1. на брой на ден:
- първа зона – 3.50 лв.
- втора зона – 2.50 лв.
3. За ползване на пазари и други общински терени с цел търговия със селскостопанска продукция от товарен автомобил или ремарке:
3.1. на брой на ден:
- първа зона – 8.00 лв.
- втора зона – 4.50 лв.
4. За ползване на пазари и други общински терени с цел търговия със селскостопанска продукция от кола, впрегната в добитък:
4.1. на брой на ден:
- първа зона – 3.00 лв.
- втора зона – 1.50 лв.
4.2. За регистрирани земеделски производители - 80%
4.3. За инвалиди – 70%
5. За ползване на пазари и други общински терени с цел търговия с промишлени стоки (дрехи, парфюмерия, козметика, очила, аксесоари, велосипеди и др.)
5.1. на кв.м. на ден:
- първа зона – 4.00 лв.
- втора зона – 3.00 лв.
5.2. на кв.м. на месец:
- първа зона – 80.00 лв.
- втора зона – 60.00 лв.
6. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, будки и павилиони:
6.1. За продажба на сладолед от сладолед - машини:
6.1.1. на кв.м. на ден:
- първа зона – 1.80 лв.
- втора зона – 1.50 лв.
6.1.2. на кв.м. на месец:
- първа зона – 19.50 лв.
- втора зона – 13.50 лв.
6.2. Продажба на сладолед от фризери, сладолед от канти, скрежина, сокове, пуканки, пакетирани ядки, сухи плодове, варена царевица, кестени, пакетирани захарни изделия, пакетирани закуски:
6.2.1. на кв.м. на ден:
- първа зона – 1.80 лв.
- втора зона – 1.00 лв.
6.2.2. на кв.м. на месец:
- първа зона - 28.50 лв.
- втора зона – 23.00 лв.
6.3. Продажба на кафе – автомати:
6.3.1. на кв.м. на ден:
- първа зона – 1.50 лв.
- втора зона – 1.20 лв.
6.3.2. на кв.м. на месец:
- първа зона - 25.00 лв.
- втора зона – 20.50 лв.
6.4. За търговия с произведения на изкуството и художествените занаяти:
6.4.1. на кв.м. на ден:
- първа зона – 1.50 лв.
- втора зона – 1.00 лв.
6.4.2. на кв.м. на месец:
- първа зона – 20.00 лв.
- втора зона – 15.00 лв.
6.5. За изнесени маси за хранене пред заведения за хранене и развлечения:
6.5.1. на кв.м. на ден:
- първа зона – 0.80 лв.
- втора зона – 0.60 лв.
6.5.2. на кв.м. на месец:
- първа зона – 2.00 лв.
- втора зона – 1.80 лв.
6.6. За ползване на места, върху които са организирани стрелбища, моторни люлки и др.
6.6.1. на кв.м. на ден:
- първа зона – 1.00 лв.
- втора зона – 0.80 лв.
6.7. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за временно разполагане на строителни материали, билки и др,:
6.7.1. на кв.м. на ден:
- първа зона – 1.20 лв.
- втора зона – 1.00 лв.

Таксите се заплащат при издаване на разрешението за посочения в него период.
При ползване на мястото повече от месец таксите се заплащат месечно, но не по-късно от пет дни преди започване на месеца.

Допълнение по Решение № 127/27.04.2012 г. на Общински съвет

т.1. За издаване на разрешение от Кмета на Общинста се събира такса, както следва:
- за ползване на воден обект – 250.00 лв.
За водовземане от воден обект – 250.00 лв.
т.2. За продължаване срока на разрешението по се събира такса от 100.00 лв.
т.3 За изменение и/или допълнение на разрешението за извършване на дейности по т.1 се събира такса от 130.00 лв.
т.4. Таксите по т.1, т.2 и т.3 се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата.
Т.5. При прекратяване на започналата процедура внесената такса не се възстановява.
Т.6. Такса за водоползване. Таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект се определят по Тарифа на таксите съгласно ПМС №154/28.07.2000 г.

 

Дата на публикуване: