Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за отчетна 2020г.

Дата на публикуване: