Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Разпределение на пасища мери и ливади в община Мъглиж за стопанската 2021-2022 година

  1. Протокол разпределение ПМЛ
  2. Приложение № 1 с разпределени ПМЛ
Дата на публикуване: