Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

1. Отчет Януари

2. Отчет Февруари

3. Отчет Март

I-во ртимесечие

4. Отчет Април

5. Отчет Май

6. Отчети Юни

II-ро тимесечие

7. Отчети Юли

8. Отчет Август

Дата на публикуване: