Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед за допълване на имот за търг РД-09-226 от 14.05.2021 г.

Дата на публикуване: