Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мъглиж към 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мъглиж към 31.12.2020 г. - 11.10.2021г.

Дата на публикуване: