Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обявление относно проект за санитарно-охранителна зона СОЗ около 16 броя ШК от водоснабдителна група Ягода находящи се в землищата на с. Тулово общ. Мъглиж - ШК 1 2 3 5 6 7 8 9 10 и 11 и в с. Ягода общ. Мъглиж - ШК 4 12 13 14 15 и 16 за питейно-бит

Дата на публикуване: