Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Tъргове за продажба на движими вещи-частна общинска собственост по Заповед № РД-09-268 07.07.2014 г.

Дата на публикуване: