Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Покана за фирми изпълнители за доставка и монтаж на кухненско оборудване по проект Подобряване качеството на предоставените социални услуги от община Мъглиж”

 

Техническо описание свалете от  >>тук<<

Ценова оферта свалете от >>тук<<

 

Дата на публикуване: