Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА.

 

              Формули и правила за определяне на размера на бюджетните 
средства, предоставени на училища и детски градини за 2017 година.       -      24.02.2017г.

1. Отчет Януари     -     27.02.2017г.

2. Отчет Февруари     -     08.03.2017г.

3. Отчет Март     -     11.04.2017г.

Отчет първо тримесечие     -     28.04.2017г.

4. Отчет Април     -     30.05.2017г.

5. Отчет Май     -     20.06.2017г.

6. Отчет Юни     -     07.07.2017г.

Отчет второ тримесечие     -     01.08.2017г.

7. Отчет Юли     -     18.08.2017г.

8. Отчет Август     -     14.09.2017г.

9. Отчет Септември     -     13.10.2017г.

Отчет трето тримесечие     -     01.11.2017г.

10. Отчет Октомври     -     13.11.2017г.

11. Отчет Ноември     -     07.12.2017г.

 12 Отчет Декември     -     08.01.2018г.

Отчет четвърто тримесечие

 

 

Дата на публикуване: