Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Секретар

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Анелия Йорданова Василева

Телефон за контакти: 04321 / 33-05

E-mail: ob_maglizh@mail.bg