Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Кметове на населени места

1.

Димитър Димитров

кмет на кметство

с. Ягода

п.к. 6167, ул. "Осми март" № 23

           тел: 04322/25-20
мобилен: 0887/768-772
     e-mail: kmetstvo.yagoda@maglizh.bg
2.

Денислава Неделчева

кмет на кметство

с. Юлиево

п.к. 6168

           тел: 04339/22-60
мобилен: 0886/442-371
     e-mail: kmetstvo.yulievo@maglizh.bg
3.

Николай Карагьозов

кмет на кметство

с. Ветрен

п.к. 6175, пл. "Миньо Минчев" № 2

           тел: 04332/22-60
мобилен: 0886/442-374
     e-mail: kmetstvo.vetren@maglizh.bg
4.

Генко Райчев

кмет на кметство

с. Зимница

п.к. 6177

           тел: 04354/22-60
мобилен: 0878/583-885
     e-mail: kmetstvo.zimnica@maglizh.bg
5.

Петя Цонева

кмет на кметство

с. Тулово

п.к. 6170, ул. "Роза" № 37

           тел: 04323/22-60
мобилен: 0888/256-883
     e-mail: kmetstvo.tulovo@maglizh.bg

6.

Тоньо Бенев

кмет на кметство

с. Дъбово

п.к. 6178, ул. "Мир" № 1А

           тел: 04333/22-60
мобилен: 0887/828-540
     e-mail: kmetstvo.dabovo@maglizh.bg
7.

Методи Марков

кметски наместник

с. Шаново

п.к. 6169

           тел: 04344/22-60
мобилен: 0888/460-501
     e-mail: kmetstvo.shanovo@maglizh.bg
8.

Георги Иванов

кметски наместник

с. Радунци

п.к. 6185

           тел: 04321/33-14
мобилен: 0889/201-116
     e-mail: radunci@maglizh.bg
9.

Христина Дянова
кметски наместник

с. Борущица

п.к. 6187

           тел: -
мобилен: 0884/541-235
     e-mail: