Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Образование

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ГЕО МИЛЕВ”

МЪГЛИЖ 6180
ул. "Гео Милев” № 70
04321/23-10 - директор,
04321/23-31 - помощник-директор,
04321/23-71 - канцелария
e-mail pgssmg@abv.bg
http://www.geo-milev.hit.bg

 

НОСИТЕЛ НА ОРДЕН”КИРИЛ И МЕТОДИЙ” І СТЕПЕН


1962г. - Създаден е Техникум по механизация на селското стопанство ”Гео Милев” с най-голямата учебна база в Южна България, с прием 4 паралелки, в които се обучават 150 ученици.

2001г. - Училището е преобразувано със заповед на министъра на образованието и науката в Професионална гимназия по селско стопанство”Гео Милев”.

Днес в Професионална гимназия по селско стопанство”Гео Милев” – гр. Мъглиж се обучават 270 ученици в 13 паралелка по 5 специалности.

  • МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
    ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
  • ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО
  • ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ
  • МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Гимназията има богата учебна база - 20 учебни кабинети, 2 компютърни зали, библиотека, физкултурен салон, оборудван като фитнес зала, 10 учебни работилници, 3 лаборатории, земеделска и горска техника.

Училището разполага с общежитие.

За пътуващите ученици е осигурен транспорт от Казанлък, Стара Загора и населените места до Гурково на преференциални цени.

На 26-04.2007 г. училището ще чества своя 45-годишен юбилей.

 

2. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ”


МЪГЛИЖ 6180
ул. "Гео Милев” № 10
04321/20-79 директор - Милена Челебиева
моб. тел. 0898838755
http://ouxristobotev.dir.bg

 

ИСТОРИЯ


Първите сведения за съществуване на училище в Мъглиж според Статистика на училищата в Княжество България датират от далечната 1820 г. В селото е имало две - в Горна махала и Долна махала съответно с по 217 и 90 ученика. Обучавани били от 17 учители.

През 1918 г. училището изгаря и новата учебна сграда е построена през 1922 г. със 17 учебни стаи, физкултурен салон и работилници по трудово обучение и сграда с 2 учебни стаи за ученици от предучилищна възраст. Директор на училището е Стефан Лесов.

До учебната 1944-45 г. училището в Мъглиж се развивало като основно. На 01.11.1945 г. се открива смесена гимназия.

На 20.08.1952 г. училищата се обединяват в пълно средно училище от І до ІХ клас с название ”Гео Милев”.

На 01.09.1962 г. Средното политехническо училище е закрито. Откриват се две училища: основно, носещо името ”Хр. Ботев” и Техникум”Гео Милев”.

През 1985 г. Основното.училище се преименува в ЕСПУ.

От учебната 1990/91 г. училището се преобразува в СОУ.

От 1999 г. със заповед на Министъра е преобразувано в ОУ.

До момента училището функционира с 16 паралелки и общо 298 ученици.

Разполага с 19 учебни стаи, 2 работилници по труд и техника и физкултурен салон. Брой учители 25, 5 ч.- помощен персонал и 1 бр. ЗАТС.

 

3. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”


с. ЯГОДА 6167
ул. ”ТРЕТИ МАРТ” №58
04322/23-13 - директор - Цветка Кисьова
моб. тел. 0886442386
http://ouiagoda.dir.bg

 

4. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

с. ДЪБОВО 6178
ул. ”СЛАВЯНСКА” №36
04333/361 - директор - Татяна Бакоева
моб. тел. 0886442394
http://dabovo.dir.bg

 

5. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”


с. ТУЛОВО 6170
ул. ”РОЗА”№40
04323/232 - директор - Татяна Цанекова
моб. тел. 0886442384
http://outulovo.dir.bg

 

6. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”


с. ВЕТРЕН 6175
ул. ”СТАРА ПЛАНИНА” №1
04332/602 - директор - Пенка Стоянова
моб. тел. 0886442392
http://vetren-ou.webnode.com

 

7. НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ”СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”


с.ЗИМНИЦА 6177
04354/319 директор - Павлина Павлова
моб. тел. 0886442390

 

8. ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”


МЪГЛИЖ 6180,
04321/20-59 - директор - Димитринка Станчева

 

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

1. ДЕТСКА ГРАДИНА ”КАМБАНКА”


МЪГЛИЖ 6180
ул. „ИВАН ВАЗОВ” № 17
04321/21-44 - директор - Диана Иванова
моб.тел. 088644238

 

2. ДЕТСКА ГРАДИНА ”ДЕТЕЛИНА”
с. ДЪБОВО 6178
ул. ”ДЕТЕЛИНА” № 2
04333/232 - директор - Ваня Цонева
моб. тел. 0886442395

 

3. ДЕТСКА ГРАДИНА ”ПЪРВИ ЮНИ”

с. ЯГОДА 6167
ул. „8-МИ МАРТ” № 4
04322/29-14 - директор - Динка Петкова
моб. тел. 0886442389

 

4. ДЕТСКА ГРАДИНА ”ЗДРАВЕЦ”

с. ВЕТРЕН 6175
ул. „БЪЛГАРСКО ОПЪЛЧЕНИЕ” № 36
04332/611 - директор - Дора Танева
моб. тел. 0886442393

 

5. ФИЛИАЛ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ”


с. ЮЛИЕВО-6168
04339/373 директор Динка Петкова
моб тел. .0886442389