Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Институции

ЧИТАЛИЩА

 

НЧ”Пробуда-1869” Мъглиж
e-mail : probuda1869@abv.bg
Председател: Галя Арабаджикова, тел.: 0894695583

НЧ”Гео Милев-1926” Ягода
e-mail : geomilev.26@abv.bg
Секретар: Жельо Костадинов, тел.: 0877270051

НЧ”Развитие-1921” Дъбово
e-mail : nch_razvitie@abv.bg
Секретар: Катя Филипова, тел.:0884541226

НЧ”Народна просвета-1889” Ветрен
e-mail : ch_narodnaprosveta@abv.bg
Секретар: Детелина Димитрова, тел.:0899752337

НЧ”Напредък-1902” Зимница
e-mail : w_k8@abv.bg
Секретар: Веска Коларова, тел.: 0879468221

НЧ”Наука-1905” Шаново
e-mail : chitalishteshaanovo@abv.bg
Секретар: Мария Димитрова, тел.: 0879605486

НЧ”Просвета-1929” Юлиево
e-mail : Chitali6te1@abv.bg
Секретар: Иванка Атанасова, тел.: 0890226173

НЧ”Заря-1905” Тулово
e-mail : nch_zarq_1905@abv.bg
Секретар: Гергана Димитрова, тел.: 0878797587

НЧ” Васил Левски-1942” Борущица
Секретар: Станьо Станев, тел.: 0878617426

 

 

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ

 

ПК „Мъдрост” гр.Мъглиж
Председател: Костадин Мавродиев
Тел.: 0886141191

ПК „Отдих” с.Ягода
Председател: Радка Добрева
Тел.: 0884429955

ПК „Васил Левски” с.Дъбово
Председател: Минка Джендова
Тел.: 0888066015

ПК „Мильо Минчев” с.Ветрен
Председател: Тодорка Димитрова
Тел.: 0899112339

ПК „Надежда” с.Зимница
Председател: Неделчо Димов
Тел.: 0878887640

ПК „Надежда” с. Шаново
Председател: Янка Ненова
Тел.: 0889559333

ПК „Тунджа” с.Юлиево
Председател: Недялка Трифонова
Тел.: 0898336115

ПК „Възраждане” с.Тулово
Председател: Йовка Узунова
Тел.0879854566

 

 

Дневен център за възрастни хора „Зорница”
гр.Мъглиж
Управител: Мария Мирчева
Тел.: 0878583893