Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Е - услуги

Е-УСЛУГИ С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

ДЕЛОВОДНА СПРАВКА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖЗа да използвате деловодната справка на Община Мъглиж посетете тази страница и въведете Вашият регистрационен номер и код за достъп.

ПОДАЙ СИГНАЛЧрез попълване на форма можете да изпратите сигнал за нередност или препоръка, на територията на Община Мъглиж.

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА МЪГЛИЖТук можете да направите електронната справка за задълженията си към местни данъци и такси, попълвайки съответната форма.
* ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в МДТ Мъглиж.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НОИЗа да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес

https://www.nssi.bg

и изберете от менюто  - "Е-услуги"

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НАПЕлектронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

https://www.nap.bg

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИУслугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните на дадена обществена поръчка. Регистъра обхваща обществените поръчки от всички институции в България.

Посетете сайта на агенцията на адрес https://www.aop.bg

НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪРСправки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес

https://www.ncr.government.bg