Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И Т.3 (С ДЕКЛАРАЦИИ)

РЕГИСТЪР

на Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.6 от ЗПКОНПИ и §2 от ДР на ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.6 от ЗПКОНПИ и §2 от ДР на ЗПКОНПИ

Вх.№

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Декларация

1.

06.11.2019 г.

Господин Антонов Господинов

Кмет на Община Мъглиж

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

2.

06.11.2019 г.

Николай Николов Карагьозов

Кмет на кметство Ветрен

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

3.

06.11.2019 г.

Димитър Атанасов Димитров

Кмет на кметство Ягода

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

4.

06.11.2019 г.

Денислава Петрова Неделчева

Кмет на кметство Юлиево

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

5.

06.11.2019 г.

Генко Койчев Райчев

Кмет на кметство Зимница

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

6.

06.11.2019 г.

Тоньо Пенчев Бенев

Кмет на кметство Дъбово

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

7.

06.11.2019 г.

Петя Цанкова Цонева

Кмет на кметство Тулово

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

8.

06.11.2019 г.

Стефан Михайлов Христов

Председател Общ. съвет

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

9.

06.11.2019 г.

Милен Бонев Бакалов

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

10.

06.11.2019 г.

Красимир Ненов Чернев

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

11.

06.11.2019 г.

Мария Костова Костова

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

12.

06.11.2019 г.

Петя Янкова Георгиева

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

13.

06.11.2019 г.

Красисимира Николова Карагьозова

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

14.

06.11.2019 г.

Юлия Йорданова Тотева

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

15.

06.11.2019 г.

Стефан Иванов Асенов

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

16.

06.11.2019 г.

Методи Михайлов Марков

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

17.

06.11.2019 г.

Аптула Вейсал Аптула

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

18.

06.11.2019 г.

Ангел Славов Атанасов

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

19.

06.11.2019 г.

Красимир Митев Рашев

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

20.

06.11.2019 г.

Златко Димитров Острешев

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

21.

06.11.2019 г.

Дияна Иванова Янева

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

22.

06.11.2019 г.

Младен Тодоров Чернаков

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

23.

06.11.2019 г.

Делка Георгиева Алексиева

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

24.

06.11.2019 г.

Стефан Пенчев Стойчев

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

25.

18.11.2019 г.

Катя Минчева Аврамова

общински съветник

Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: